Siirry pääsisältöön

Rekisteriseloste

Cursor Oy:n ja Kouvolan kaupungin Hallinto- ja viestintäpalvelujen ylläpitämän Kymenlaaksonyt-tapahtumakalenterin asiakas- ja yritysrekisteri

Rekisteriseloste

1 Rekisterinpitäjä

Nimi: Kouvolan kaupunki, Hallinto- ja viestintäpalvelut
Y-tunnus: 0161075-9
Osoite: Kouvolan kaupunki Torikatu 10, 45100 Kouvola
Muut yhteystiedot: 020 615 11 / info@kouvola.fi / www.kouvola.fi

 

2 Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Tea Salonsaari,
Verkkotiedottaja Kouvolan kaupunki,
020 615 8122,
tea.salonsaari@kouvola.fi

 

3 Rekisterin nimi

Kymenlaaksonyt-tapahtumakalenterin asiakas- ja yritysrekisteri

 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakas- ja yritysrekisterin tietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten
• tapahtumakalenterin tietojen päivittäminen
• ylläpitoa koskevien viestien välittäminen
• asiakassuhteiden hoito
• tilasto- ja markkinatutkimusten suorittaminen
• palvelujen tarjoamiseen ja tuottamiseen sekä
• Kymenlaaksonyt-tapahtumakalenterin viestintään ja palveluiden markkinointiin.

 

5 Rekisterin tietosisältö

Asiakashenkilöstä Kymenlaaksonyt-tapahtumakalenterin ylläpitäjien käytettävissä ovat seuraavat tiedot:
• nimi
• sidokset yrityksiin yhdistyksiin, kehittämishankkeisiin tai järjestöihin
• toimipaikka
• yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumerot)
• tapahtumatiedot
• asiakkaan luovuttamat dokumentit
• asiakkaalle lähetetty markkinointiviestintä

Yrityksistä Kymenlaaksonyt-tapahtumakalenterin ylläpitäjien käytettävissä ovat seuraavat tiedot:
• nimi
• toimipaikka
• sähköpostiosoite
• puhelinnumero
• muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot
• mahdolliset laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

 

6 Säännön-mukaiset lähteet

Rekisteriä päivitetään asiakassuhteen aikana asiakkaalta saatavin ja kerättävin tiedoin.

 

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakashenkilöiden tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille käytettäväksi. Tietoja saatetaan siirtää kolmansille osapuolille Cursorin Kouvolan kaupungin ja Kouvola Innovation Oy :n markkinointia varten. Tietoihin on pääsy kolmansilla osapuolilla vain tietojärjestelmien huoltotarkoituksessa, kolmansilta osapuolilta vaaditaan salassapitoa ja käyttöoikeutta tietoihin ei luovuteta. Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa edelleen rekisterinpitäjän toimeksiannosta tapahtuvaa maksupalvelua, tietojenkäsittelyä tai muita niihin verrattavia tehtäviä varten.

 

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
- Tietoa säilytetään huolellisesti ja hyvän tavan mukaisesti.
- Asiakastietoa sisältävät materiaalit tuhotaan hävityspalvelun avulla.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
- Tiedot säilytetään tarkoin vartioidussa sekä kulunvalvotussa Googlen datakeskuksessa.
- Lisätiedot: https://cloud.google.com/security/

 

10 Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle:

sähköpostitse osoitteeseen info@kouvola.fi aiheeksi ”Asiakastietorekisteri”
tai postitse osoitteeseen: Kouvolan kaupunki Viestintä ”Asiakas- ja yritysrekisteri” PL 85, 45101 Kouvola

11 Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Kouvolan kaupunki
Viestintä
”Asiakas- ja yritysrekisteri”
PL 85, 45101 Kouvola

 

12 Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.

Heräsikö kysyttävää?