Siirry pääsisältöön

Saavutettavuusseloste

Kouvolan kaupunki ja Cursor Oy pyrkivät takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 306/2019 mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee www.kymenlaaksonyt.fi-verkkopalvelua.

Saavutettavuusseloste

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

 

Ei-saavutettava sisältö

Kymenlaaksonyt.fi-sivuston sisältö mukaan lukien sivuille tuodut kolmansien osapuolten sisällöt, eivät ole vielä saavutettavissa, koska niihin sovelletaan tilapäisesti direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi. Saavutettavuustyö on käynnissä, mutta vielä kesken.

Sivusto ei teknisiltä ominaisuuksiltaan vielä täytä saavutettavuusvaatimuksia kaikilta osin (WCAG 2.1 §1-7)

Kaikki sivuston sisältö, mukaan lukien liitetiedostot, elementit ja upotukset eivät vielä välttämättä täytä saavutettavuusvaatimuksia havaittavuuden, hallittavuuden, ymmärrettävyyden, toimintavarmuuden ja ohjeidenmukaisuuden osalta (WCAG 2.1 §1-7).

Verkkosivujen sisältämä kolmansien osapuolien tuottama sisältö ei välttämättä ole vielä saavutettavuusvaatimuksien tason AA mukaista (WCAG 2.1 § 5.4), koska sisältö on kolmannen osapuolen hallinnassa.

 

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 22.9.2020 Kouvolan kaupungin tekemänä itsearviointina, koska ulkopuolisen tahon tuottama auditointi ei ole vielä valmis.

 

Palaute ja yhteystiedot

Kymenlaaksonyt.fi-sivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta osoitteeseen kirjaamo@kouvola.fi. Saman osoitteen kautta voit pyytää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jätettyjä tietoja ja sisältöä.

 

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
Vaihde 0295 016 000

 

Saavutettavuusselosteen vapaaehtoinen sisältö

Kouvolan kaupunki on sitoutunut digitaaliseen saatavuuteen. Verkkopalvelun auditointi on kesken ja sisällön ja tekniikan korjaukset, sekä tarkempi saavutettavuusseloste toimitetaan sivustolle myöhemmin.

Heräsikö kysyttävää?